REILUN KAUPAN KULTA

Kätkökoru käyttää reilun kaupan sertifioimaa kultaa ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana koruvalmistajana Suomessa. Reilun kaupan kulta mahdollistaa kestävän tulevaisuuden kaivostyöläisille, heidän perheilleen ja yhteisöilleen. Keskeistä on Reilun kaupan takuuhinta, Reilun kaupan lisä ja asianmukaiset työolosuhteet. Lapsityövoiman käyttö on kiellettyä. Reilun kaupan kulta on aina jäljitettävissä ja se on peräisin yksinomaan pieniltä kaivoksilta, jotka täyttävät kansainvälisesti tunnustetut Reilun kaupan kriteerit. Ympäristön suojelemiseksi kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille on tarkat säännöt ja menetelmät. 

REILUN KAUPAN KULTA

Reilun kaupan sertifioima kulta mahdollistaa kestävän tulevaisuuden kaivostyöläisille, heidän perheilleen ja yhteisöilleen. Keskeistä on Reilun kaupan takuuhinta, Reilun kaupan lisä ja turvallisuusmääräysten noudattaminen. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on täysin kiellettyä. Reilun kaupan kulta on peräisin yksinomaan pienen mittakaavan kaivoksilta, jotka täyttävät kansainvälisesti tunnustetut Reilun kaupan kriteerit. Ympäristön suojelemiseksi kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille on tarkat säännöt ja menetelmät. Reilun kaupan kulta on aina jäljitettävissä.

VINTAGE TIMANTTI

Kätkökorulle timanttien eettisyys on ratkaisevan tärkeää. Timantti on ainutlaatuinen luonnontuote, joka syntyy syvällä maan kuoren vaipassa satojen miljoonien vuosien saatossa ja nousee lähemmäs pintaa maanalaisten tulivuoren purkausten myötä. Se on koostumukseltaan hiiltä, joka on elämän perusta. Timantin voimakas kiilto, loisto ja kovuus tekevät siitä ominaisuuksiltaan ylivertaisen muihin jalo- ja korukiviin nähden. Timantti säilyttää ominaisuutensa ikuisesti, joten Kätkökorun taidolla valikoitu ja huollettu vintage timantti on aivan kuin uusi ja ennen kaikkea eettinen valinta. 

TIMANTTIEN EPÄKOHDAT

 • Epäeettiset konfliktitimantit ovat yleisiä
 • Lapsityövoima ja pakkotyö on yleistä
 • Olematon työturvallisuus aiheuttaa kuolemantapauksia
 • Yksittäisen timantin alkuperää on hyvin vaikea todentaa
 • Erilaisiin sertifikaatteihin liittyy perustavanlaatuisia ongelmia mm. toimeenpanon, standardien ja valvonnan suhteen
 • Timantin louhinta aiheuttaa laajoja ympäristötuhoja

Tutustu

KUN VALITSET VINTAGE TIMANTIN

 • Kierrättäminen on ekologinen ja eettinen valinta  
 • Kätkökorun vintage timantit ovat peräisin suomalaisista huutokaupoista ostetuista kultakoruista
 • Timantit arvioidaan ja valikoidaan huolella jo ostovaiheessa
 • Timantit irrotetaan ja huolletaan käsityönä Kätkökorun pajalla
 • Koko korun kaikki materiaali kierrätetään uusiokäyttöön

Tutustu

VINTAGE TIMANTIN LÄPINÄKYVYYSKETJU

TIMANTIN EPÄKOHDAT

On arvioitu, että yhden karaatin timantin tuottamiseen on kaivettava yli 250 tonnia malmia. Timantteja voidaan kaivaa monella erilaisella tekniikalla. Suurien louhosten lisäksi louhintaa voidaan tehdä myös käsityönä, jolloin louhintatoiminta on pienimuotoisempaa, eikä sitä ohjaile tai valvo suuri, kansallinen yritys. Yksittäisen timantin alkuperää on hyvin vaikea todentaa.

SOSIAALISET VAIKUTUKSET 

Jalokivien tuotanto on usein epäeettistä. Monesti kuullaan puhuttavan konfliktitimanteista. YK:n määritelmän mukaan konfliktitimanttien tuottajat ovat kansainvälisesti tunnustettujen hallitusten vastaisia joukkoja tai ryhmittymiä, ja timanttien tuotot käytetään näiden hallitusten tai turvallisuusneuvoston päätösten vastaisten sotilaallisten toimien rahoittamiseen. Nykypäivänä useissa timanttien tuotantomaissa väkivaltaisuuksiin syyllistyvät kuitenkin aseellisten ryhmittymien sijaan esimerkiksi valtiolliset joukot tai yksityiset turvallisuusalan yritykset.

Kaivoksilla käytetään laajasti lapsityövoimaa.
Pojat aloittavat kaivoksilla työskentelyn usein noin 8–10-vuotiaina, tytöt puolestaan noin 12-vuotiaina. Tyttöihin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on kaivosalueilla yleistä ja osa tytöistä ajautuu prostituoiduiksi, minkä vuoksi heidät suljetaan yhteisön ulkopuolelle. Olemattoman työturvallisuuden vuoksi työntekijöiden kuolemat ovat yleisiä – he saattavat esimerkiksi hukkua tai jäädä sortuvan maan alle.

Timanttibisneksestä hyötyvät alkuperämaiden ja kaivajien sijaan lähinnä länsimaiset välittäjät ja kauppiaat. Veronkierto sekä pakkotyötä ja velkaorjuutta muistuttavat työolot ovat yleisiä.

Suomalaisen kaupan eettisyyttä valvovan Finnwatchin mukaan suomalaisten koruyritysten timanttien vastuullisuuden valvonta on vielä hyvin vähäistä. Vain harva kultasepänliike tuntee myymiensä timanttien alkuperän. Erilaiset timanttien sertifikaatit ovat usein yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen kriittisen tarkastelun kohteena erityisesti puolueellisuuden sekä hyvin puutteellisten tai kunnianhimottomien säädösten ja niiden valvonnan vuoksi. Sertifikaattien väärennös on yleinen ongelma ja myös sertifioitujen timanttien alkuperä on usein erittäin vaikea jäljittää.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Vuosisatoja kestäneestä vastuuttomasta timanttikaivostoiminnasta on seurannut ekologista tuhoa ympäri maailmaa. Timanttien louhinta on aiheuttanut maaperän eroosiota, johtanut metsien hävittämiseen ja tuhonnut vesistöjä. Timanttikaivostyöläiset ovat esimerkiksi muuntaneet ja padonneet jokia paljastaakseen joenpohjan kaivostoimintaa varten, millä on ollut tuhoisia seurauksia kaloille ja villieläimille.

Äärimmillään timanttikaivos voi aiheuttaa kokonaisen ekosysteemin romahtamisen.
Esimerkiksi Sierra Leonen itäosassa Konon alueella on tuhansia hylättyjä kaivoksia. Villieläimet ovat kadonneet, maaperä on hedelmätöntä ja ennen maanviljelyyn soveltunut maa on enää vain autio kuumaisema.

SYNTEETTISET TIMANTIT

Luonnontimanttien rinnalle alaa valtaavat myös korkealaatuiset teollisesti tuotetut timantit eli synteettiset timantit. Erona luonnontimanttiin verrattuna on, että ne valmistetaan ihmisen toimesta laboratoriossa ja ovat myös edullisempi vaihtoehto. Synteettisten timanttien etuna on eettisyys, mutta niiden valmistaminen vaatii kuitenkin aina runsaasti energiaa, joten vintage timantit ovat ehdottomasti ekologisempi vaihtoehto. 

KUN VALITSET VINTAGE TIMANTIT

Jos tahdot olla varma ostamasi korun eettisyydestä, paras vaihtoehto on kierrättää vanha, jo käytössä ollut timantti. Timantin ominaisuudet mahdollistavat sen, että se säilyttää hiontansa ikuisesti. Näin ne voidaan huoltaa ja istuttaa yhä seuraaviin koruihin ja ja pysyvät kuin uutena.

Kätkökorun vintage timantit ovat peräisin suomalaisista huutokaupoista ostetuista kultakoruista. Timantit arvioidaan ja valikoidaan huolella jo ostovaiheessa. Tässä kohtaa on kuitenkin huomioitava se tosiasia, että vanhoista koruista hyödynnettyjen vintage timanttien alkuperää ei voida varmentaa.

 Kultakoruista timantit irrotetaan ja huolletaan taidolla käsityönä Kätkökorun pajalla. Koko korun materiaalit kierrätetään uusiokäyttöön, ja näin varmistetaan luontoa säästävä ja eettinen toimintatapa. Kätkökorussa ei kuitenkaan käytetä ehjiä, kulttuurihistoriallisesti tai designiltaan arvokkaita koruja, vaan ainoastaan muotoilultaan yksinkertaisia tai vanhentuneita koruja ja esimerkiksi parittomia korvakoruja.

Reilun kaupan kehityskohteet

• Vastuullista pienkaivostoimintaa esitävät lainsäädäntö ja yhteiskuntapolitiikka
• Ympäristöhallinnon parantaminen
• Ympäristön entisöinti
• Sosiaaliturva
• Sukupuolten tasa-arvo

• Lastensuojelu ja lapsityövoiman poistaminen kaivosyhteisöistä
• Perheiden ja lasten hyvinvointi, oikeudenmukaisempi markkinoille pääsy
• mineraalipitoisten ekosysteemien hyöty paikallisyhteisöille
• maan hallinnon parantaminen

Section

Ostoskori

Ei valittuja tuotteita

x