Section
Drop element here

VASTUULLISUUS

Kätkökoru sai syntynsä Hannan intohimosta harjoittaa omaa ammattiaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Hän halusi, että maailmaan syntyisi vain uniikkeja, tarkoin harkittuja, rakkaudella käsintehtyjä ja aikaa kestäviä tuotteita. Käsillä tekeminen on aina ollut mukana Rainion elämässä tavalla tai toisella, ja samaa ideologiaa hän harjoittaa myös Kätkökorun tuotteiden kanssa.

REILUN KAUPAN KULTA

KIERRÄTETTY HOPEA

SAFIIRIT PIENKAIVOKSELTA

VINTAGE TIMANTIT

SUOMALAINEN KÄSITYÖ

KÄDENTAITOA PIENPAJALLA

REILUN KAUPAN KULTA

Reilun kaupan sertifioima kulta mahdollistaa kestävän tulevaisuuden kaivostyöläisille, heidän perheilleen ja yhteisöilleen. Keskeistä on Reilun kaupan takuuhinta, Reilun kaupan lisä ja turvallisuusmääräysten noudattaminen. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on täysin kiellettyä. Reilun kaupan kulta on peräisin yksinomaan pienen mittakaavan kaivoksilta, jotka täyttävät kansainvälisesti tunnustetut Reilun kaupan kriteerit. Ympäristön suojelemiseksi kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille on tarkat säännöt ja menetelmät. Reilun kaupan kulta on aina jäljitettävissä.

ALAN EPÄKOHDAT

Kullalla on hintansa:

• Laajoja alueita trooppista
sademetsää kaadetaan

• Äärimmäisen myrkyllistä jätettä
päätyy vesistöihin

• Työntekijät eivät saa elämiseen
riittävää palkkaa

• Kaivoksilla on köyhät ja
vaaralliset työolosuhteet

• Lapsityövoiman hyväksikäyttö on yleistä

REILUN KAUPAN KULTA

Reilun kaupan sertifikaatti:

• Edistää ympäristönsuojelua

•  Turvaa työntekijöiden toimeentulon

 • Panostaa työturvallisuuteen

•  Mahdollistaa kaivostyöläisten järjestäytymisen

• Kieltää lapsityövoiman käytön

KULLAN ALKUPERÄ

• Kätkön kulta tulee pieneltä saksalaiselta toimittajalta

• Fairever on Saksan Reilun kaupan virallinen yhteistyökumppani ja sertifioitu Reilun kaupan standardien mukaisesti

• Suurin osa Faireverin kullasta tulee MACDESAn, SOTRAMIn ja AURELSAn kultakaivoksilta Perusta

• Kullan alkuperä on aina jäljitettävissä

TIESITKÖ?

SOTRAMI – Perun ensimmäinen Reilun kaupan sertifioima kaivos 

140+

Products

10+

Awards

120k+

Happy customers

8+

Countries

Trusted by

SUOMALAINEN KÄSITYÖ

Reilussa kaupassa kauppaa käyvät yritykset ja tuottajat eivät valvo itse itseään, vaan valvonta ja kaupankäynti on erotettu selkeästi toisistaan. Kaivosten standardien täyttymisen valvonnasta vastaa FLOCERT-yhtiö, joka varmistaa täydellisen jäljitettävyyden läpi koko toimitusketjun. Tuottajilla on aktiivinen rooli Reilun kaupan järjestelmän omistajina yhtäläisin oikeuksin.

Reilun kaupan sertifikaatti

Edistää ympäristönsuojelua rajoittamalla kemikaalien käyttöä. Kaivajien on käytettävä kullan erottelussa tarvittavia haitallisia kemikaaleja turvallisuusohjeiden mukaisesti ja kemikaalien käyttö tulee minimoida.
Kieltää kaikenlaiset konfliktimineraalit kullan toimitusketjusta, jottei kultakauppa lisäisi epävakautta ja konflikteja kaivosalueilla.
Kieltää lapsityövoiman hyväksikäytön ja alle 15-vuotiaat eivät saa työskennellä kaivoksilla. Alle 18-vuotiaat eivät saa työskennellä vaarallisissa olosuhteissa.
Turvaa vakaat tulot keskittymällä pienimuotoisten kullantuottajien toimeentulon parantamiseen. Kaivostyöntekijät saavat paremman hinnan kullastaan ja saavat taloudellista turvaa Reilun kaupan takuuhinnan avulla. Vähimmäishinta on 95 prosenttia kullan vertailuhinnasta, jonka London Bullion Market Association (LBMA) on asettanut.
Mahdollistaa sijoittamisen tarjoamalla sertifioiduille kaivoksille Reilun kaupan palkkion, joka on 2000 dollaria (noin 1800 euroa) kultakiloa kohti sovitun myyntihinnan lisäksi. Osuuskunnissa päätetään demokraattisesti, kuinka lisätulot sijoitetaan työntekijöiden ja heidän perheidensä hyväksi. Sijoituksilla on panostettu muun muassa turvallisempiin ja tuottavampiin uuttomenetelmiin, ympäristönsuojeluun tai yhteisön kehittämiseen kuten koulutukseen, lastenhoitoon ja terveydenhuoltoon.

Panostaa työturvallisuuteen edellyttäen suojavaatetusta sekä työterveys- ja turvallisuuskoulutusta. Kemikaalien käyttö kullan uuttamiseksi hoidetaan vastuullisesti ja sitä vähennetään mahdollisimman paljon.
Mahdollistaa kaivostyöläisten järjestäytymisen kaikenlaisen syrjinnän torjumiseksi. Heillä on oikeus liittyä ammattijärjestöihin ja neuvotella yhdessä työolosuhteiden parantamisesta.
Tukee toiminnan laillistamista. Standardien mukaan vain laillista kaivostoimintaa harjoittavat kaivosyhteisöt voidaan sertifioida. Yhdistämällä voimansa laillisten ja virallisten kaivosjärjestöjen muodostamiseksi suojellaan pienimuotoisten kaivososuuskuntien työntekijöiden oikeuksia ja edistetään paikallisten yhteisöjen kehitystä.

KULLAN ALKUPERÄ

Kätkö tilaa Reilun kaupan kullan pieneltä saksalaiselta toimittajalta Faireverilta. Kotimaista toimittajaa ei toistaiseksi ole. Fairever on Saksan Reilun Kaupan virallinen yhteistyökumppani ja yritys on sertifioitu Reilun Kaupan standardin mukaisesti (FLO-ID: 33345.) Reilun kaupan sertifioimat tuottajaosuuskunnat sijaitsevat Perussa, Kolumbiassa, Keniassa, Ugandassa ja Tansaniassa. 

Lähteet:

https://www.brilliantearth.com/gold-mining-environment/
https://fairgold.org/
https://info.fairtrade.net/product/gold
https://theecologist.org/2015/jan/14/fair-trade-gold-mining-highlands-peru
https://reilukauppa.fi/tuotteet/kulta/

SOTRAMI 

Sotramin kaivos sijaitsee Santa Filomenassa, pienessä kylässä Atacaman autiomaassa Etelä-Perussa. Toukokuussa 2011 Sotramista tuli Perun ensimmäinen Reilun kaupan sertifioima kaivos sertifikaattiorganisaatio FLOCERTin kahden vuoden intensiivisen testauksen jälkeen.

• SOTRAMIn työntekijät käyvät säännöllisesti lääkärintarkastuksissa ja suorittavat turvallisuuskoulutukset, mukaan lukien kemikaalien vastuullinen käsittely (valitettavasti sitä ei voida täysin välttää Perun kuivilla ylängöillä) ja tunneleiden turvallisuus. "Kaivostyöläisten on aina käytettävä turvavarusteitaan, koska on erittäin tärkeää, että työntekijät voivat työskennellä hyvässä kunnossa, rauhallisesti ja keskittyen", kertoo kullankaivaja Benjamin Vasquez.
Myös osa naisista työskentelevät Sotramissa, mutta eivät itse tunneleissa, sillä sen uskotaan tuovan huonoa onnea. Sen sijaan he ovat niin kutsuttuja ’Pallaqueras’, jotka ovat vastuussa kultaa sisältävän kiviaineksen esilajittelusta. Naiset ovat järjestäytyneet osuuskunnassa ja jakavat tulonsa keskenään kunkin kuukauden lopuksi. 
Ympäristömyrkyt kerätään ja kierrätetään: Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset ovat yleensä negatiivisia, mutta Sotrami on antanut todellisen panoksensa haittojen minimoimiseksi. Kaivos välttää elohopean käyttöä kokonaan ja syanidin käyttö perustuu jatkuvaan kierrättämiseen sekä sen tarkkaan valvontaan. Näin tämä erittäin myrkyllinen kemikaali ei leviä käsittelylaitoksen ulkopuolelle. Lisäksi veden käyttö ja jäteveden kierrätys on tiukasti kontrolloitua. Reilu kauppa tarjoaa myös erittäin tehokkaita tekniikoita myrkyllisen jätteen kierrättämiseksi. 
• Toisin kuin monet muut kaivokset Perussa, Sotrami ei ole vaikeuksissa läheisten maatilojen kanssa. Filomenan kylä sijaitsee hyvin kuivalla ja sateettomalla alueella, jolloin maanviljely ei ole mahdollista. Reilu kauppa tarjoaa myös erittäin tehokkaita tekniikoita myrkyllisen jätteen kierrättämiseksi. 

Reilun kaupan palkkioista toteutetut projektit:

• Terveyskeskuksen rakentaminen ja ylläpito
• Maksu hammaslääkärin käynneistä
• Kyläkoulu, luokkahuoneiden kunnostus, koulurakennuksen rakentaminen jne.
• Kaivosten pääsy- ja kuljetusreittien parantaminen
• Kunnan hallinnon, postin ja koulurakennuksen sähköistämisen rahoitus

Lähteet: 

https://www.fairever.gold/de/blog/blutgold-kinderarbeit-menschenrechte https://theecologist.org/2015/jan/14/fair-trade-gold-mining-highlands-peru

Ostoskori

Ei valittuja tuotteita

x