REILUN KAUPAN KULTA

Kätkökoru käyttää reilun kaupan sertifioimaa kultaa ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana koruvalmistajana Suomessa. Reilun kaupan kulta mahdollistaa kestävän tulevaisuuden kaivostyöläisille, heidän perheilleen ja yhteisöilleen. Keskeistä on Reilun kaupan takuuhinta, Reilun kaupan lisä ja asianmukaiset työolosuhteet. Lapsityövoiman käyttö on kiellettyä. Reilun kaupan kulta on aina jäljitettävissä ja se on peräisin yksinomaan pieniltä kaivoksilta, jotka täyttävät kansainvälisesti tunnustetut Reilun kaupan kriteerit. Ympäristön suojelemiseksi kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille on tarkat säännöt ja menetelmät. 

REILUN KAUPAN KULTA

Reilun kaupan sertifioima kulta mahdollistaa kestävän tulevaisuuden kaivostyöläisille, heidän perheilleen ja yhteisöilleen. Keskeistä on Reilun kaupan takuuhinta, Reilun kaupan lisä ja turvallisuusmääräysten noudattaminen. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on täysin kiellettyä. Reilun kaupan kulta on peräisin yksinomaan pienen mittakaavan kaivoksilta, jotka täyttävät kansainvälisesti tunnustetut Reilun kaupan kriteerit. Ympäristön suojelemiseksi kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille on tarkat säännöt ja menetelmät. Reilun kaupan kulta on aina jäljitettävissä.

SUOMALAISTA KÄSITYÖTÄ

Kätkökoru toimii suunnannäyttäjänä, eettisenä korumerkkinä joka tunnetaan ainutlaatuisista – alusta loppuun omalla pajalla – käsityönä tehdyistä koruista. Arvostus luontoa ja ihmisiä kohtaan näkyy koko tuotantoprosessissa. Jokainen myymämme koru työstetään rakkaudella alusta loppuun käsityönä Kätkön omalla pajalla.

Useimmiten korut valmistetaan sarjatyönä valutekniikalla, sillä se on nopeampaa ja kustannustehokkaampaa kuin korun valmistus alusta loppuun käsityönä. Kätkökorulle pienimuotoisuus ja käsityönä tekeminen on kuitenkin luontevin tapa toimia ja samalla se on myös ympäristöä kunnioittavampaa. Jokainen koru valmistetaan yksilöllisesti, yhteistyössä asiakkaan kanssa kasvotusten. Kätkökorulla tahdomme myös, että korun ostaja arvostaa hankintaansa, jolloin vältytään turhalta kulutukselta. 

TIMANTTIEN EPÄKOHDAT

 • Epäeettiset konfliktitimantit ovat yleisiä
 • Lapsityövoima ja pakkotyö on yleistä
 • Olematon työturvallisuus aiheuttaa kuolemantapauksia
 • Yksittäisen timantin alkuperää on hyvin vaikea todentaa
 • Erilaisiin sertifikaatteihin liittyy perustavanlaatuisia ongelmia mm. toimeenpanon, standardien ja valvonnan suhteen
 • Timantin louhinta aiheuttaa laajoja ympäristötuhoja

Tutustu

KUN VALITSET VINTAGE TIMANTIT

 • Kätkökorun vintage timantit ovat peräisin suomalaisista huutokaupoista ostetuista kultakoruista
 • Timantit arvioidaan ja valikoidaan huolella jo ostovaiheessa
 • Timantit irrotetaan ja huolletaan käsityönä Kätkökorun pajalla
 • Koko korun kaikki materiaali kierrätetään uusiokäyttöön
 • Kierrättäminen on luontoa säästävä ja eettinen valinta

Tutustu

Section
Drop element here

Mielummin vähemmän, yksi kerrallaan, rakkaudella ja käsin. ♥︎Hanna

Kätkökorun toiminta perustuu pienyrittäjyyteen. Valitsemme yhteistyökumppanimme mahdollisimman tarkasti läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Yhteistyökumppaneina suosimme ensisijaisesti muita pieniä toimijoita.

Ostaessasi korusi suoraan tekijältä, on korun mahdollinen muokkaus ja korjaus tulevaisuudessa helppoa. Tällöin korun omin käsin tehnyt tietää, kuinka koru on valmistettu ja osaa korjata sen tarkoituksenmukaisesti.

Kätkökorulla vastataan jokaisesta myydystä korusta. Jos korun käytössä, materiaaleissa tai missä tahansa ilmenee ongelmia, voi korun aina tuoda tekijälleen tarkistettavaksi.

Kätkökoru kestää aikaa ja käyttöä. Käytämme vain laadukkaimpia sekä parhaiten soveltuvia materiaaleja ja valmistamme korun alusta loppuun käsityönä. Koruissamme ei käytetä valmisosia, lukuun ottamatta kulta- ja hopeaketjuja niiden suuritöisyyden vuoksi.

Kätkökorun pajalla hävikki on minimissään, sillä keräämme kaiken ylijäämämateriaalin talteen ja sulatamme uusiokäyttöön.  Arvokkaiden jalometallien laatu ei koskaan heikkene, jolloin se voidaan kierrättää ikuisesti. Koruihimme käytetyt materiaalit löytyvät harkitusti vain tarpeen ja kulutuksen mukaan. Näin varmistamme toiminnassamme mahdollisimman pienen ympäristöjalanjäljen, läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden.

SOSIAALISET VAIKUTUKSET 

Jalokivien tuotanto on usein epäeettistä. Monesti kuullaan puhuttavan konfliktitimanteista. YK:n määritelmän mukaan konfliktitimanttien tuottajat ovat kansainvälisesti tunnustettujen hallitusten vastaisia joukkoja tai ryhmittymiä, ja timanttien tuotot käytetään näiden hallitusten tai turvallisuusneuvoston päätösten vastaisten sotilaallisten toimien rahoittamiseen. Nykypäivänä useissa timanttien tuotantomaissa väkivaltaisuuksiin syyllistyvät kuitenkin aseellisten ryhmittymien sijaan esimerkiksi valtiolliset joukot tai yksityiset turvallisuusalan yritykset.

Kaivoksilla käytetään laajasti lapsityövoimaa.
Pojat aloittavat kaivoksilla työskentelyn usein noin 8–10-vuotiaina, tytöt puolestaan noin 12-vuotiaina. Tyttöihin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on kaivosalueilla yleistä ja osa tytöistä ajautuu prostituoiduiksi, minkä vuoksi heidät suljetaan yhteisön ulkopuolelle. Olemattoman työturvallisuuden vuoksi työntekijöiden kuolemat ovat yleisiä – he saattavat esimerkiksi hukkua tai jäädä sortuvan maan alle.

Timanttibisneksestä hyötyvät alkuperämaiden ja kaivajien sijaan lähinnä länsimaiset välittäjät ja kauppiaat. Veronkierto sekä pakkotyötä ja velkaorjuutta muistuttavat työolot ovat yleisiä.

Suomalaisen kaupan eettisyyttä valvovan Finnwatchin mukaan suomalaisten koruyritysten timanttien vastuullisuuden valvonta on vielä hyvin vähäistä. Vain harva kultasepänliike tuntee myymiensä timanttien alkuperän. Erilaiset timanttien sertifikaatit ovat usein yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen kriittisen tarkastelun kohteena erityisesti puolueellisuuden sekä hyvin puutteellisten tai kunnianhimottomien säädösten ja niiden valvonnan vuoksi. Sertifikaattien väärennös on yleinen ongelma ja myös sertifioitujen timanttien alkuperä on usein erittäin vaikea jäljittää.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Vuosisatoja kestäneestä vastuuttomasta timanttikaivostoiminnasta on seurannut ekologista tuhoa ympäri maailmaa. Timanttien louhinta on aiheuttanut maaperän eroosiota, johtanut metsien hävittämiseen ja tuhonnut vesistöjä. Timanttikaivostyöläiset ovat esimerkiksi muuntaneet ja padonneet jokia paljastaakseen joenpohjan kaivostoimintaa varten, millä on ollut tuhoisia seurauksia kaloille ja villieläimille.

Äärimmillään timanttikaivos voi aiheuttaa kokonaisen ekosysteemin romahtamisen.
Esimerkiksi Sierra Leonen itäosassa Konon alueella on tuhansia hylättyjä kaivoksia. Villieläimet ovat kadonneet, maaperä on hedelmätöntä ja ennen maanviljelyyn soveltunut maa on enää vain autio kuumaisema.

SYNTEETTISET TIMANTIT

Luonnontimanttien rinnalle alaa valtaavat myös korkealaatuiset teollisesti tuotetut timantit eli synteettiset timantit. Erona luonnontimanttiin verrattuna on, että ne valmistetaan ihmisen toimesta laboratoriossa ja ovat myös edullisempi vaihtoehto. Synteettisten timanttien etuna on eettisyys, mutta niiden valmistaminen vaatii kuitenkin aina runsaasti energiaa, joten vintage timantit ovat ehdottomasti ekologisempi vaihtoehto. 

HUOLTO

Kätkökorun jalometallikorut suunnitellaan kestämään jokapäiväistä käyttöä. Korut ovat pieniä arvokkaita esineitä, joita on syytä kohdella tietyllä kunnioituksella ja huollattaa tarvittaessa.

Kultakorut kannattaa huollattaa kultasepänliikkeessä vuosittain. Tällöin tarkastetaan mahdollisten jalokivien istutukset sekä puhdistaaan ja kiillotaaan koru. Etenkin jokapäiväisessä käytössä koruun kerääntyy epäpuhtauksia, erityisesti sormusten jalokivien istutusten alle. Ne saattavat aiheuttaa ihoärsytystä ja himmentävät jalokivien loistoa.

Koruja voi itse hellävaraisesti puhdistaa pesemällä ne lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella pientä pehmeää harjaa (kuten hammasharjaa) apuna käyttäen. Vältä jalokivikorun pesun yhteydessä suuria lämpötilan vaihteluita, joiden vuoksi jalokivi voi rikkoutua. Huuhtele koru juoksevan veden alla hyvin ja kuivaa pehmeään liinaan tai pyyhkeeseen taputellen. Vältä hankausta naarmujen ehkäisemiseksi.

Jotta sormus säilyisi mahdollisimman pitkään hyvänä, eikä naarmuuntuisi tai muuten vaurioituisi, suosittelemme ottamaan sen pois sormesta tehdessäsi käsilläsi toimia, joissa sormukseen kohdistuu painetta tai iskuja. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi kuntosaliharjoittelu, puutarhatyöt, halkojen hakkuu ja raskaiden metalli- tai kiviesineiden kantaminen. Myös tiskaamisen, suihkussa käynnin, uimisen sekä käsien pesun ja rasvauksen aikana sormuksen pois ottaminen vähentää pesun ja huollon tarvetta. Jos sormissasi on turvotusta yön aikana, kannattaa sormus ottaa myös nukkumisen ajaksi pois sormesta.

Reilun kaupan kehityskohteet

• Vastuullista pienkaivostoimintaa esitävät lainsäädäntö ja yhteiskuntapolitiikka
• Ympäristöhallinnon parantaminen
• Ympäristön entisöinti
• Sosiaaliturva
• Sukupuolten tasa-arvo

• Lastensuojelu ja lapsityövoiman poistaminen kaivosyhteisöistä
• Perheiden ja lasten hyvinvointi, oikeudenmukaisempi markkinoille pääsy
• mineraalipitoisten ekosysteemien hyöty paikallisyhteisöille
• maan hallinnon parantaminen

Section
Drop element here

Ostoskori

Ei valittuja tuotteita

x