REILUN KAUPAN KULTA

Kätkökoru käyttää reilun kaupan sertifioimaa kultaa ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana koruvalmistajana Suomessa. Reilun kaupan kulta mahdollistaa kestävän tulevaisuuden kaivostyöläisille, heidän perheilleen ja yhteisöilleen. Keskeistä on Reilun kaupan takuuhinta, Reilun kaupan lisä ja asianmukaiset työolosuhteet. Lapsityövoiman käyttö on kiellettyä. Reilun kaupan kulta on aina jäljitettävissä ja se on peräisin yksinomaan pieniltä kaivoksilta, jotka täyttävät kansainvälisesti tunnustetut Reilun kaupan kriteerit. Ympäristön suojelemiseksi kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille on tarkat säännöt ja menetelmät. 

REILUN KAUPAN KULTA

Reilun kaupan sertifioima kulta mahdollistaa kestävän tulevaisuuden kaivostyöläisille, heidän perheilleen ja yhteisöilleen. Keskeistä on Reilun kaupan takuuhinta, Reilun kaupan lisä ja turvallisuusmääräysten noudattaminen. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on täysin kiellettyä. Reilun kaupan kulta on peräisin yksinomaan pienen mittakaavan kaivoksilta, jotka täyttävät kansainvälisesti tunnustetut Reilun kaupan kriteerit. Ympäristön suojelemiseksi kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille on tarkat säännöt ja menetelmät. Reilun kaupan kulta on aina jäljitettävissä.

KIERRÄTETTY HOPEA

Hopea on alkuaine ja kullan sekä kuparin ohella yksi ensimmäisistä ihmisen käyttöön ottamista metalleista. Varhaisina aikoina hopeaa pidettiin miltei kullan arvoisena tai jopa arvokkaampana ja siitä valmistettiin etenkin kolikoita. Hopea on kiiltävän valkoinen metalli ja ominaisuuksiltaan helposti muovattavissa sekä työstettävissä. Hopeakoru ei ole ominaisuuksiltaan yhtä kestävä jokapäiväisessä käytössä kuin esimerkiksi kullasta valmistettu koru, mutta se on kuitenkin suosittu kihla- ja vihkisormuksissa. 

HOPEAN EPÄKOHDAT

 • Kaivosalaan liittyy usein paikallisyhteisöjen ihmisoikeusloukkauksia
 • Työntekijät eivät saa elämiseen riittävää palkkaa
 • Kaivoksilla on köyhät ja vaaralliset työolosuhteet
 • Lapsityövoiman käyttö on yleistä
 • Vakavat ympäristötuhot ovat yleisiä

Tutustu

KUN VALITSET KIERRÄTETYN HOPEAN

 • Vähentää uuden kaivannaisen merkitystä
 • Ehkäisee kaivostoiminnan eettisiä ja ekologisia ongelmia
 • Kierrätetty hopea on oikeudenmukaisempi ja luonnon kannalta kestävämpi vaihtoehto

Tutustu

MISTÄ KIERRÄTETTY HOPEA TULEE?

 • Kätkökorun kierrätetty hopea on peräisin Cooksongold –toimittajalta Iso-Britanniasta
 • Hopea kierrätetään Espanjassa
 • Cookson ekohopea on 100% kierrätettyä, jäljitettävää ja tarkastettua hopeaa 
 • Cooksonin ekohopea valmistetaan käyttäen koru-, esine-, lääkintä- ja elektroniikkateollisuudesta kierrätettyä hopeaa

Tutustu

HOPEAN LÄPINÄKYVYYSKETJU

HOPEAN EPÄKOHDAT

Hopeaa esiintyy harvinaisena luonnossa puhtaana metallina, mutta pääosin erilaisten malmien yhteydessä ympäri maailmaa. Noin 80% hienohopeasta saadaan kultaa, kuparia, lyijyä ja sinkkiä sisältävien malmien kaivuun sivutuotteena. Myös perinteisiä hopeakaivoksia toimii edelleen muun muassa Yhdysvalloissa, Meksikossa, Boliviassa, Perussa ja Argentiinassa. Hopean kohdalla pätee pääosin samat eettiset ja ekologiset ongelmat kuin kullan ja malmien kaivannaisten kohdalla yleensä.

Metallien louhinnan sosiaaliset ja ympäristövaikutukset aiheuttavat jopa 10 prosenttia koko maailman ihmisoikeusloukkauksista ja lapsityövoimasta, arseenipäästöistä, syanidi- ja elohopeamyrkyistä sekä maisematuhoista.

Erityisiä kaivosteollisuuden riskejä ovat esimerkiksi lukuisat paikallisyhteisöjen ihmisoikeusloukkaukset, työntekijöiden elämään riittämätön toimeentulo, puutteelliset ja vaaralliset työolosuhteet sekä lapsityövoiman hyväksikäyttö. 

Ympäristön kannalta uhkana on eroosio, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, vesistöjen saastuminen ja kaivosjätteen ympäristövaikutukset. 

Yksi tuhoisimmista hopean tuotannon vaikutuksia on suuret elohopeapäästöt ilmaan, maaperään ja veteen. Kaivostoiminnan menetelmistä riippuen työntekijät käyttävät suuria määriä elohopeaa uuttamisessa, josta koituu peruuttamatonta vahinkoa terveydelle ja ympäristölle. Myös suljetut ja hylätyt kaivosjätealueet ovat vakava riski paikallisille yhteisöille ja ympäristölle. 

KUN VALITSET KIERRÄTETYN HOPEAN

Tummallakin pilvellä on hopeareunuksensa: hopean kierrättäminen vähentää uuden kaivannaisen merkitystä ja ehkäisee eettisiä ja ekologisia ongelmia. Yhä tiukentuvan ympäristölainsäädännön myötä kierrätetyn hopean osuus markkinoilla kasvaa vuosi vuodelta. Tänä päivänä noin 20% kaikesta tuotetusta hopeasta on peräisin kierrätyshopeasta, jota hyödynnetään uuden kaivetun hopean tavoin.

 Jokainen maailmassa louhittu hopeagramma on ikuisesti olemassa muodossa tai toisessa. Alkuaineena kertaalleen maan uumenista kaivettu hopea ei katoa milloinkaan. Alkuaine on myös hyödynnettävissä yhä uudelleen, sen laadun heikkenemättä lukuisten kierrätysprosessienkaan jälkeen.

 Kätkökoru tahtoo tehdä osansa myös hopeakorujen kohdalla oikeudenmukaisemman ja luonnon kannalta kestävämmän tulevaisuuden eteen. Hopean kierrättäminen mahdollistaa sen, että yhä suurempi osuus eri aloilla käytettävästä hopeasta olisi sosiaalisen vastuullisuuden ja kestävän kehityksen mukaisesti tuotettua.

KUN VALITSET REILUN KAUPAN KULLAN

Reilussa kaupassa kauppaa käyvät yritykset ja tuottajat eivät valvo itse itseään, vaan valvonta ja kaupankäynti on erotettu selkeästi toisistaan. Kaivosten standardien täyttymisen valvonnasta vastaa FLOCERT-yhtiö, joka varmistaa täydellisen jäljitettävyyden läpi koko toimitusketjun. Tuottajilla on aktiivinen rooli Reilun kaupan järjestelmän omistajina yhtäläisin oikeuksin.

MISTÄ KÄTKÖKORUN HOPEA ON PERÄISIN? 

Kätkökorun kierrätetty hopea on peräisin Cooksongold -toimittajalta Iso-Britanniasta. Cookson ekohopea on 100% kierrätettyä, jäljitettävää ja tarkastettua hopeaa. Hopea kierrätetään Espanjassa. Jokainen toimitettu hopeaerä sisältää aitoustodistuksen.

 Cookson:in kierrätetty hopea valmistetaan käyttäen koru-, esine-, lääkintä- ja elektroniikkateollisuudesta kierrätettyä hopeaa. Kierrätysprosessissa hopea sulatetaan, puhdistetaan ja valetaan uudelleen. Kierrätettyä hopeaa voidaan työstää uuden hopean tavoin. Kierrätetty hopea prosessoidaan Espanjassa SEMPSA JP:n tehtaalla, joka on yksi merkittävimmistä toimijoista jalometallien kierrätyksessä ja sen kehittämisessä.

Kätkökorun käyttämä kierrätetty hopea on sterling-hopeaa. Koruissa käytetään yleisesti seoksena 925‰ hopeaa, jota kutsutaan myös sterling-hopeaksi. 925‰ sterling-hopea tarkoittaa, että seos sisältää 92,5% hienohopeaa ja loppuosa on kuparia.

 Kätkökorun hopeaketjut ovat peräisin Ruotsissa toimivalta Sargentalta, joka kuuluu norjalaiseen vuonna 1872 perustettuun K.A. Rasmussen -konserniin. K.A. Rasmussen ostaa kierrätykseen jalometalliromua joka sulatetaan, jalostetaan ja käytetään raaka-aineena heidän tehtaalla Norjan Hamarissa.

Reilun kaupan kehityskohteet

• Vastuullista pienkaivostoimintaa esitävät lainsäädäntö ja yhteiskuntapolitiikka
• Ympäristöhallinnon parantaminen
• Ympäristön entisöinti
• Sosiaaliturva
• Sukupuolten tasa-arvo

• Lastensuojelu ja lapsityövoiman poistaminen kaivosyhteisöistä
• Perheiden ja lasten hyvinvointi, oikeudenmukaisempi markkinoille pääsy
• mineraalipitoisten ekosysteemien hyöty paikallisyhteisöille
• maan hallinnon parantaminen

Section

Ostoskori

Ei valittuja tuotteita

x