REILUN KAUPAN KULTA

Kätkökoru käyttää reilun kaupan sertifioimaa kultaa ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana koruvalmistajana Suomessa. Reilun kaupan kulta mahdollistaa kestävän tulevaisuuden kaivostyöläisille, heidän perheilleen ja yhteisöilleen. Keskeistä on Reilun kaupan takuuhinta, Reilun kaupan lisä ja asianmukaiset työolosuhteet. Lapsityövoiman käyttö on kiellettyä. Reilun kaupan kulta on aina jäljitettävissä ja se on peräisin yksinomaan pieniltä kaivoksilta, jotka täyttävät kansainvälisesti tunnustetut Reilun kaupan kriteerit. Ympäristön suojelemiseksi kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille on tarkat säännöt ja menetelmät. 

REILUN KAUPAN KULTA

Reilun kaupan sertifioima kulta mahdollistaa kestävän tulevaisuuden kaivostyöläisille, heidän perheilleen ja yhteisöilleen. Keskeistä on Reilun kaupan takuuhinta, Reilun kaupan lisä ja turvallisuusmääräysten noudattaminen. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on täysin kiellettyä. Reilun kaupan kulta on peräisin yksinomaan pienen mittakaavan kaivoksilta, jotka täyttävät kansainvälisesti tunnustetut Reilun kaupan kriteerit. Ympäristön suojelemiseksi kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille on tarkat säännöt ja menetelmät. Reilun kaupan kulta on aina jäljitettävissä.

JÄLJITETTÄVÄT SAFIIRIT

Safiiri on toiseksi kovin mineraali heti timantin jälkeen. Se kuuluu korundien perheeseen ja tunnetuimman, ruiskaunokinsinisen lisäksi safiiri voi esiintyä kaikissa eri sateenkaaren väreissä. Safiirin väriloistoa kuitenkin varjostaa eettisyyteen, jäljitettävyyteen ja ekologisuuteen liittyvät haasteet. Kätkökorun toiminnan perustana on täydellinen läpinäkyvyys, safiirin matkasta maan uumenista koruusi saakka.

Safiirien epäkohdat

  • 70-80% maailman pienimuotoisista jalokivikaivoksista toimii epävirallisesti
  • Epävirallisuus aiheuttaa merkittäviä terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskejä
  • Jalokivikaivosten toimintaan liittyy usein konflikteja ja ihmisoikeusloukkauksia
  • Suuri osa kaivosyhteisöistä elää köyhyyden kierteessä
  • Jalokivikaivostoiminta aiheuttaa merkittävää tuhoa ympäröivälle luonnolle

Tutustu

MADAGASKARIN SAFIIRIT

  • Kätkökorun madagaskarilaiset safiirit tulevat Tanskalaiselta Wennick-Lefèvre jalokivitoimittajalta
  • Yritys tekee suoraa kauppaa Ilakakan kaupungin pienkaivosyrittäjien kanssa 
  • Wennick-Lefèvren safiiri on aina luonnollinen ja käsittelemätön
  • Safiirit hiotaan Sri Lankalla
  • Jokainen safiiri on täysin jäljitettävissä

Tutustu

SAFIIRIN LÄPINÄKYVYYSKETJU

SAFIIRIN EPÄKOHDAT

Maailman safiireista 80% on peräisin pienkaivoksilta. Safiirien epäkohtia tarkastellaan tutkimuksissa muiden jalokivien kaivuun rinnalla, sillä ongelmat ovat samat. 40 miljoonaa ihmistä työskenteli pienimuotoisilla jalokivikaivoksilla vuonna 2017. 150 miljoonaa ihmistä on riippuvaisia pienkaivostoiminnasta 80:ssä globaalin etelän maassa. Pienkaivoksia toimii eri puolilla maailmaa, lähinnä Etelä-Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Aasiassa, Oseaniassa sekä Keski- ja Etelä-Amerikassa.

SOSIAALISET VAIKUTUKSET 

70-80% pienimuotoisista jalokivikaivoksista toimii epävirallisesti. Epävirallisuus aiheuttaa merkittäviä terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskejä sekä altistaa sosiaalisille konflikteille ja ihmisoikeusloukkauksille, esimerkiksi lapsityövoiman ja naisten oikeuksien osalta. Epävirallisuus sulkee suurimman osan kaivajista ja heidän yhteisöistään köyhyyden kierteeseen ja jättää heidät lain suojan ja tuen ulkopuolelle.  

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Jalokivikaivokset aiheuttavat merkittävää ympäristötuhoa. Epävirallisuuden myötä toiminta on sääntelemätöntä, joten välittömät vaikutukset ympäristölle ovat usein suuret. Suurimpia kaivostoiminnan aiheuttamia ympäristöongelmia ovat metsäkadot, elinympäristöjen tuhoutuminen ja sen aiheuttama uhka luonnon monimuotoisuudelle, eroosio ja maaperän köyhtyminen. Toiminnan taustalta löytyy korruptiota, köyhyyttä ja lakien puutteellista täytäntöönpanoa.

Tuhoisiin ympäristövaikutuksiin on kuitenkin paikoin herätty ja esimerkiksi Madagaskarissa toimii paikallisia yhteisöjä, jotka entisöivät hylättyjä kaivosalueita kasvattamalla puita. Madagaskar on saanut lempinimekseen ’kahdeksas manner’, sillä sen luonnon monimuotoisuus on kolmanneksi korkein maailmassa. Lähes 80% sen lajeista ei elä missään muualla. Madagaskar ja sitä ympäröivät saaret ovat myös ainoa paikka planeetalla, jossa asuu villejä lemureja eli makeja, yhteensä 113 lajia. Lähes jokainen niistä on uhanalainen.

JALOKIVIEN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TUTKIJAYHTEISÖ

Kätkökoru seuraa alan ajantasaista tietoa ja kehitystä löytääkseen yhä vastuullisempia vaihtoehtoja korumateriaaleiksi. Jalokivien eettisten ja ekologisten ongelmien eteen työskentelevä tutkijayhteisö ylläpitää Jalokivien ja kestävän kehityksen tietokeskusta. Keskuksen tarkoituksena on tuottaa ja avartaa tietoutta värillisten jalokivien toimitusketjusta kaivoksista markkinoille sekä edistää alan panostusta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimusyhteisöön kuuluu Delawaren yliopisto (Yhdysvallat), Queenslandin yliopiston (Australia) ja Lausannen yliopiston (Sveitsi), ja sitä tukee Tiffany & Co. -säätiö. Tutkimusyhteisö tekee yhteistyötä myös museoiden, jalokivikaivostyöläisten, gemologien, jälleenmyyjien, koruvalmistajien, ruohonjuuritason organisaatioiden sekä kehitysvirastojen kanssa. 

madagaskarin safiirit

Kätkökorun toiminta perustuu täydelliseen läpinäkyvyyteen, materiaalien matkasta maan uumenista koruusi saakka. Wennick-Lefèvre on pieni tanskalainen toimittaja, joka takaa jokaisen toimittamansa madagaskarilaisen safiirin täydellisen jäljitettävyyden. Safiirien, kuten muidenkin jalokivien kohdalla kolmannen tahon tuottamat sertifikaattijärjestelmät ja valvonta ovat kuitenkin vasta kehittymässä. Näin ollen Wennick-Lefèvrekään ei tällä hetkellä toimi kolmannen osapuolen valvontajärjestelmän alla ja tietomme esimerkiksi kaivajien työolosuhteista ja elämiseen riittävästä palkasta perustuu luottamukseen ja heidän antamaansa vakuutukseen vastuullisesta toiminnasta. Kätkökoru on sitoutunut kestävän kehityksen ja jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti edistämään alan vastuullisuutta niin toiminnan kuin materiaalivaihtoehtojen löytämisen osalta.

 Markkinoilla olevista safiireista 99% on värikäsiteltyjä. Sen sijaan Wennick-Lefèvren luonnolliset Madagaskarin safiirit esiintyvät kaikissa sateenkaaren väreissä ainoana maailmassa. Safiirit tulevat Ilakakan alueelta maan eteläosasta, maailman suurimmalta safiiriesiintymältä. Osa harvinaisimmista väreistä – kuten ananaksenkeltainen, limenvihreä, purppura, oranssi, konjakki ja violetti, löytyvät juuri sieltä.

Reilun kaupan kehityskohteet

• Vastuullista pienkaivostoimintaa esitävät lainsäädäntö ja yhteiskuntapolitiikka
• Ympäristöhallinnon parantaminen
• Ympäristön entisöinti
• Sosiaaliturva
• Sukupuolten tasa-arvo

• Lastensuojelu ja lapsityövoiman poistaminen kaivosyhteisöistä
• Perheiden ja lasten hyvinvointi, oikeudenmukaisempi markkinoille pääsy
• mineraalipitoisten ekosysteemien hyöty paikallisyhteisöille
• maan hallinnon parantaminen

Madagaskarin jalokivikaivoksilla on pitkät perinteet. Jalokivet louhitaan edelleen käsin perinteisin menetelmin, jolloin suuria koneita tai kemikaaleja ei käytetä. Näin kunnioitetaan paikallisia käsityöläisiä ja mahdollistetaan maan entisöinti kaivostoiminnan loputtua. Pienen Ilakakan kaupungin jokilaakson safiiriesiintymä on todennäköisesti maailman suurin. Kaivoksissa on aina olemassa sortumisvaara. Suurin osa safiireista löytyy entisistä joenpohjista, 40-50 metriä maanpinnan alapuolelta.

Maanviljelijästä kaivostyöntekijäksi parempien tulojen toivossa. Madagaskar on yksi maailman köyhimmistä maista, jossa toimeentulo on riippuvaista luonnonvarojen hyödyntämisestä. Vuonna 2020 maan BKT asukasta kohden oli 527 dollaria, kun esimerkiksi Suomessa se oli 50 135 dollaria.

Jalokivikauppa on elinehto paikalliselle yhteisölle. Wennick & Lefèvre toimii suoraan yhteistyössä paikallisen kaivosyhteisön kanssa, mikä mahdollistaa safiirien hankinnan suoraan kaivoksilta ilman välikäsiä. Yksi toimija Wennick & Lefèvren safiirien takana on pienkaivoksen omistaja Noel. Hänen maansa oli aiemmin viljelysmaata, ja vuonna 2000 sinne perustettiin safiirikaivos. Noelin kaivoksella työskentelee 20-40 työntekijää. He työskentelevät varhain aamusta iltapäivään ja päivän kuumimpaan aikaan heillä on kolmen tunnin tauko.

Safiirit hiotaan Sri Lankalla. Ilakakasta safiirit matkaavat Sanjeewan työpajalle Kuruwitan kaupunkiin Sri Lankaan. Luonnon safiirin hiominen vaatii aikaa sekä kärsivällisyyttä ja työskennellessään hioja tutustuu jokaiseen kiveen yksityiskohtaisesti. Kokenut hioja voi hioa ja kiillottaa noin kymmenen pientä kiveä päivässä. Suurempien kivien työstö voi viedä useita päiviä. Sanjeewan työpajalla työskentelevät naiset ja miehet ovat iältään 20-40 -vuotiaita, hiontamestarit ovat vanhempia. He ovat kotoisin pienestä Kuruwitan kylästä läheltä Rathnapuraa, missä alan asiantuntemusta on kertynyt jo vuosisatojen ajan.

Section
Drop element here

Ostoskori

Ei valittuja tuotteita

x